Deprecated: join(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /customers/1/8/e/oudenaardevmf.be/httpd.www/wp-content/plugins/colibri-page-builder/extend-builder/assets.php on line 294 Deprecated: join(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /customers/1/8/e/oudenaardevmf.be/httpd.www/wp-content/plugins/colibri-page-builder/extend-builder/assets.php on line 300 Deprecated: join(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /customers/1/8/e/oudenaardevmf.be/httpd.www/wp-content/plugins/colibri-page-builder/extend-builder/assets.php on line 300

VOETBAL VLAANDEREN – RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter : Bonnarens Jan

Ondervoorzitter: De Moor Eddy

Leden : Borremans Dirk, Herreman Jan, Rombaut Marc, Van de Gehuchte Jeroen, Van Leirberghe Willy

DIRECTIECOMITE

***************************

Secretaris: Van de Gehuchte Jeroen,  jeroen@voetbalvlaanderen.be

Leden:

Bauwens Marc, Rombaut Marc, Van De Wiele Kevin, Van Leirberghe Willy, Vermeulen Jelle.

COMPETITIELEIDING KERN OUDENAARDE

********************************************

Kalender: DE NAEYER GEERT, Prins Leopoldstraat 112, 9700 OUDENAARDE 055/30 97 37 – 0495/38 21 34

grafischhuis@skynet.be

KERNBESTUUR OUDENAARDE EN SCHELDEVALLEI

************************************************

Secretaris : DE NAEYER GEERT, Prins Leopoldstraat 112, 9700 OUDENAARDE 055/30 97 37 – 0495/38 21 34

grafischhuis@skynet.be

SAMENSTELLING RECHTSCOLLEGES

*********************************************************

Secretariaat Openbare aanklagers: BAUWENS Marc.

Secretariaat Provinciaal sportcomité + Beroepscomité

VERBREKINGSCOMMISSIE

***************************************

Deze wordt georganiseerd door de VSF – (Vlaamse Sportfederatie­)

BONDSBLAD MINIBABBEL

****************************************

Verantwoordelijke + redactie :  VAN LEIRBERGHE Willy, Snyersput 2, 9840 De Pinte 09/ 385 56 08

willy.van.leirberghe@telenet.be
SCHEIDSRECHTERSCOMITE

*******************************************

Voorzitter : ROMBAUT Marc, St.Sebastiaanstraat 8, 9200 Oudegem 052/ 20 01 94

Secretaris : PLAS Albert, Stevensveldstraat 2 bus 1, 9310 Meldert 052/ 35 48 53

Permanentie : Bij afwezigheid van een scheidsrechter: permanentiedienst 0472/ 06 11 01

OPENINGSUREN VOEBAL VLAANDEREN-SECRETARIAAT te Gent

Maandag : 09.00 – 17.00 – Dinsdag : 09.00 – 17.00

Woensdag : 09.00 – 17.00 – Donderdag: 09.00 – 17.00

Vrijdag : 09.00 – 17.00 – Zaterdag : 09.00 – 12.00

Van 01.06 tot 31.08 op zaterdag gesloten.

SPECIFIEKE REGLEMENTEN VOOR DE COMPETITIE 2018-2019

*****************************************************

*** Deze reglementen zijn aanvullingen of verduidelijkingen van de sport- en spelreglementen van Voetbal Vlaanderen.

1. Iedere speler dient de algemene inwendige reglementen na te leven van de sportzalen waar de wedstrijden plaatshebben + de specifieke eigen zaalreglementen. Iedere sporter leeft de onderrichtingen van de zaalwachter na.

– Geen pantoffels met zwarte zolen

– Respecteer het begin- en einduur.

– Men verlaat de kleedkamers 20 min. na afloop van de wedstrijd.

– Leeggoed van water (plastic flessen) zelf opruimen

– Het terrein niet vroeger betreden dan toegelaten en andere sporters niet storen.

2. De verzekering is bij Ethias en de aangifteprocedure is daardoor ook gewijzigd. Elke clubverantwoordelijke zal bij de start van het seizoen een login ontvangen van Ethias. De eerste stap na een ongeval is via deze login een aangifte doen van het ongeval bij “extranet Ethias”. Je ontvangt daarop van Ethias een dossiernummer (nr. 45.296.966) dat je in verdere correspondentie altijd moet vermelden. Binnen de acht dagen na het ongeval dien je aan Ethias ook een medisch getuigschrift over te maken. Dit kan via de post of via mail naar schadebeheer@ethias.be. Via het dossiernummer kun je nadien alles blijven opvolgen of corresponderen (betalingen, e.d.)

** Vergeet de kwetsuur niet op het scheidsrechtersblad te laten noteren.

3. Elke ploeg dient één lid aan de wedstrijdtafel te houden. Deze persoon is verantwoordelijk voor het invullen van het scheidsrechtersblad (10 minuten voor aanvang) en het bijhouden van het scorebord. Indien de afgevaardigde tevens speler is, moet hij zich bij deelname aan het spel aan de tafel laten vervangen.

4. Teneinde de competitie een vlot en sportief verloop te waarborgen, zijn volgende sancties of boetes voorzien:

– Forfait : 50,00 euro – €25 teruggestort naar tegenstrever.

– Eigen drank verbruiken in sporthal (kleedkamers) – na de wedstrijd: 12,50 euro

– Kapitein zonder armband : 2,50 euro

– Geen ploegafgevaardigde : 1,25 euro

– Te laat voorleggen documenten (10’):1,25 euro

– Gele kaart : 1,25 euro

– Rode kaart of verslag : 12,50 euro

– Niet verschijnen voor comité : 12,50 euro

– Geen drank aanbieden scheidsr. : 1,25 euro

5. Na het aanvangssignaal van de wedstrijd mogen geen spelers meer op het SR-blad ingeschreven worden. Een ingeschreven speler mag slechts aan het spel deelnemen nadat de SR zijn ID-kaart gecontroleerd heeft. Deze speler moet daarvoor wachten tot het volgende kwart om te mogen aantreden tenzij zijn ploeg met 4 spelers aantreedt.

6. De thuisploeg past zijn kledij aan als de bezoekers in dezelfde kleur speelt (zie kleuren).

7. Een ploeg verliest met forfaitscore wanneer zij acht minuten na het voorziene aanvangsuur niet met minimum vier spelers kan aantreden.

8. Aansluiten van extra spelers is mogelijk tot 31.03.2017.

9. Na drie forfaits tijdens een competitie wordt de betrokken ploeg uit competitie genomen en worden alle reeds gespeelde wedstrijden geannuleerd, behalve wanneer alle forfaits voorkwamen in de terugronde; dan blijven de uitslagen van de eerste ronde behouden.

11.Betalingen: Met aandrang vragen we de betaaldatum te respecteren. Om een vlotte werking te waarborgen wordt de volgende reglementering toegepast:

Een ploeg die voor de vervaldatum de factuur niet betaalt, krijgt een aanmaning met een nieuwe vervaldatum en een boete van 12,50 euro. Als de betalingstermijn met meer dan één maand overschreden wordt, bedraagt de boete 25 euro. Het bedrag moet tegen die tweede vervaldatum op de rekening staan, zoniet worden de wedstrijden omgezet in een forfaitnederlaag met -boete tot de som vereffend is.

12.In principe worden geen wedstrijden uitgesteld. Bij voorkeur wordt gevraagd dat de ploegen onderling een oplossing zoeken door te wisselen en die uiteraard tijdig meedelen. Indien dit onmogelijk blijkt, kan er een aanvraag gericht worden aan de kernverantwoordelijke. Elke wijziging kost 20 euro. Indien geen wedstrijden kunnen omgewisseld worden, wordt 35 euro aangerekend (bijkomende zaalhuur). Het is wel zo dat een uitstel minimum acht dagen op voorhand moet aangevraagd worden teneinde de mogelijkheid te hebben andere wedstrijden aan te passen. Dit vooral als een wedstrijd in een tussenuur valt.

13.Gele kaarten: Een speler die een derde gele kaart oploopt, wordt voor één speeldag geschorst, in principe de derde wedstrijd volgend op deze waarop de derde gele kaart gegeven werd. De clubsecretaris wordt daar telkens van verwittigd via mail.

14.Rode kaarten: Elke bestraffing met een rode kaart wordt door het sportcomité behandeld en wordt beboet met minimum 12,50 euro. Een uitspraak ‘uitsluiting voldoende’ wordt omgezet in twee gele kaarten.

15. Tegen een uitspraak van het sportcomité kan beroep of verzet aangetekend worden. De modaliteiten vind je in de reglementenbundel of contacteer je de kernverantwoordelijke.

Uitspraken van juridische commissies worden steeds definitief de 7de dag na de uitspraak.

16. Indien een kernploeg inschrijft met 2 ploegen kunnen deze alleen maar uitkomen in een verschillende reeks. Dit wil zeggen dat een tweede ploeg nooit in dezelfde reeks kan uitkomen als de eerste ploeg. Teneinde kompetitievervalsing te voorkomen kunnen ook geen spelers van de eerste ploeg bij de tweede ploeg aantreden in hetzelfde competitiejaar. Ook omgekeerd kan dit niet. De ploeg die dus met 2 ploegen gaat aantreden moet duidelijk maken aan het kernbestuur welke spelers bij de eerste en welke bij de tweede ploeg zullen aantreden. Dit kan binnen een competitie speeljaar niet gewijzigd worden.

SCHEIDSRECHTERSBLADEN

De thuisploeg betaalt vóór aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter de som van 14 euro en overhandigt hem een drankje. Voor een bekerwedstrijd betalen beide clubs elk 8 euro.

De thuisploeg zorgt dat het ingevulde SR-blad minstens tien minuten voor aanvang op de wedstrijdtafel ligt, samen met de ID-kaarten.

Wat moet de SR met de SR-bladen?

– OUD : afgeven aan de zaalwachters.

– LEU : afgeven aan de zaalwachters

– PET : afgeven aan cafetariahouder

– KLU : afgeven aan de zaalwachters

-KRUISHOUTEM: afgeven aan de zaalwachters

– RON: afgeven aan de zaalwachters

– COL20: er is geen voorziening – eventueel mailen naar grafischhuis@skynet.be

UITSLAGEN EN KLASSERING

Wij verwachten van zowel de thuisploeg als van de bezoekers dat zij een mailtje sturen naar grafischhuis@skynet.be met de uitslag. Hoe vroeger de uitslag binnen, des te vlugger is het klassement aangepast. Vanaf dit jaar zullen de uitslagen en klassementen ook via de website www.oudenaardevmf.be kunnen bekeken worden.

Modaliteiten voor het bepalen van de kampioenen of vice-kampioenen in deze volgorde bij gelijke stand:

Aantal punten – gewonnen wedstrijden – testwedstrijd (tweede week na de competitie)

COMPETITIEVORM

In de vier reeksen wordt een heen- en terugronde afgewerkt.

REEKS 1 : De laatste twee clubs degraderen.

REEKS 2 : De kampioen en vice-kampioen promoveren. De laatste twee degraderen.

REEKS 3 : De kampioen en vice-kampioen promoveren. De laatste twee degraderen.

REEKS 4 A: De kampioen en vice-kampioen promoveren. De laatste twee degraderen naar de vierde reeks indien er een vijfde reeks bijkomt.

REEKS 4 B: De kampioen en vice-kampioen promoveren stijgen niet maar blijven in de vierde reeks het volgende jaar. Indien er een vijfde reeks bijkomt “stijgen” zij wel naar de vierde reeks..

KAMPIOENENVIERING

De kampioenen en vice-kampioenen worden jaarlijks gehuldigd op een stijlvolle samenkomst in het stadhuis van Oudenaarde. Op deze viering zijn alle kernleden, partners en sympathisanten van harte welkom. De ploegen worden verwittigd van datum en uur.

AFKORTINGEN – ADRESSEN – SPORTHALLEN

PET = DE RUFFEL PETEGEM AAN DE SCHELDE

Nellekensweg 1 te Petegem 0473 81 04 28

De Nellekensweg is nog niet altijd gekend via de GPS
Best Lindestraat ingeven. De Nellekensweg is een zijstraat van de Lindestraat en ligt halverwege tussen de baan Oudenaarde-Kerkhove en de spoorweg.

OUD = STEDELIJKE SPORTHAL

055/ 31 52 60 Rode Los 1 – 9700 Oudenaarde- Ligt naast “Sport- en voetbalvelden van KSV Oudenaarde en het Zwembad.

LEU = SPORTHAL SPORTKOT LEUPEGEM (Oudenaarde) 055/60 52 88 en van de cafetaria 0474/90 32 22. Sompelplein te Oudenaarde-

Op de N60 en vanaf Berchem tot aan het ronde punt op de N60 Daar neemt Ude richting van Brakel. De tweede straat (juist voorbij de kerk) gaat Urechtsaf, nadien de eerste links en direct terug rechts. 100m verder bevindtzich de ingang van de parking van de sporthal. De sporthal ligt op het eindevan de parking naast de spoorweg.

KLU = SPORTHAL Recreatieoord Kluisbergen

Komende van Oudenaarde. Op het einde van de weg Oudenaarde –Berchem linksaf centrum Berchem. In het centrum de eerste straat recht naar Centrale van Ruien. Spoorweg oversteken en 400m voorbij de kerk linksaf naar het recreatieoord van Kluisbergen. Aan het eerste ronde punt neemt U de tweede afslag richting zwembad en sporthal. Boven bevindt de sporthal en de parking zich aan de linkerkant juist voor het openluchtzwembad.Vanaf Ronse richting Berchem; over de oude spoorweg tweede straat links en dan zoals hierboven richting Centrale van Ruien

GROE = GROENHOF, Groenstraat 48 te Oudenaarde

Richtlijnen voor sporthal Groenhof. Adres Groenstraat 48 te Oudenaarde. Ingang rechtover huisnummer 75. Parking bij voorkeur op het St Jozefsplein. Er kan in de straat zelf niet geparkeerd worden. Best kom je in groep toe want vanaf buiten kan je zonder hulp niet in de zaal komen. De sporthal is splinternieuw dus zijn de regels streng. Het is een heel mooie zaal dus zal er respect moeten zijn voor materiaal en uitrusting.
– er is geen permanente controle, wel camera’s. In het begin
zal er wel zo veel als mogelijk iemand van de sportdienst aanwezig zijn
– alcoholische dranken zijn uit den boze
– de ploegen moeten zelf hun sportbenodigdheden (doelen, cornervlaggen)
plaatsen
– er is geen cafetaria
– alle restafval moet meegenomen worden zolang er geen afval vuilbakken staan
dus geen flessen laten rondslingeren
– de laatste ploeg zet de doelen en en vlaggen opnieuw in de daarvoor
bestemde ruimte
– de zaal gaat op dit moment ten vroegste een halfuur voor de aanvang van de
wedstrijd open en sluit een half uur na de wedstrijd
– iedere overtreding wordt belast met een boete van 25 euro
KRU = Sporthal Kruishoutem, Woestijnestraat te Kruishoutem.
Aan de garage Van Hoonacker ga je linksaf. Op het plein hou je links en ga je de eerste straat links in. 150 m verder op het plein staat de sporthal links in de hoek.
RON = Sporthal ’t Rosco, Leuzesteenweg 241, 9600 Ronse
Voorbij de sporthal gaat u in een klein straatje rechts in, na 200m rechts op de parking tot aan de sporthal
COL20 = Sporthal College, Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde
In de grote poort naar binnen. Op de koer binnengaan trapje omhoog, net voorbij de tunnel die 10 en 20 verbindt.
Trap omhoog. Sporthal op de eerste verdieping.
Best parkeren op Tacambaroplein vermits er tijdens de week ook les is.